PODPOWIEDZI:

Promocja tylko dla naszych użytkowników - Orange 20% off

Promocja tylko dla naszych użytkowników - Orange 20% off

Wraz z Orange przygotowaliśmy specjalnie dla naszych czytelników promocję, w ramach której rozdajemy Kody rabatowe obniżające abonament o 20%. Oferta skierowana jest tylko do klientów indywidualnych, czyli nie firm. Kody rabatowe wysyłamy do pierwszych 10 osób. Zobaczcie szczegóły promocji.

Regulamin promocji Orange/VideoTesty

1. Oferta Orange/VideoTesty (dalej „Promocja”) to promocja dostępna dla osób, które zawierają Nową umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas oznaczony („Umowa”) w ofertach Smart Plan Multi, Smart Plan Halo, Smart Plan Mix za pośrednictwem sklepu internetowego Orange.pl wykorzystując promocyjny kupon rabatowy. W ramach promocji przyznawany jest Rabat 20% na abonament (dalej „Rabat”) w ofertach Smart Plan Multi, Smart Plan Halo, Smart Plan Mix na okres 24 miesięcy. Oferta nie dotyczy planów taryfowych dla firm.

2. Organizatorem Promocji jest 24/7digital Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, adres: ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS 0000400329, kapitał zakładowy: 5000 zł REGON: 145854014, NIP 118 20 80 576 zwana dalej „Organizatorem”, działającą na rzecz: „Polska Telefonia Komórkowa- Centertel” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie, przy ul. Skierniewickiej 10A, 01-230 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000006107, o kapitale zakładowym 2 690 501 964,00 PLN, NIP 527-020-68-72 (zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „PTK Centertel”).

3. Uprawnieni do wykorzystania kodu są klienci indywidualni którzy w momencie składania zamówienia w sklepie internetowym Orange zgodnie z pkt. 4 lit. d), są strona umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z PTK Centertel na czas oznaczony („Użytkownik”).

4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

a. otrzymanie w okresie jej trwania od Organizatora za pośrednictwem serwisu VideoTesty.pl, kuponu rabatowego oznaczonego indywidualnym, niepowtarzalnym kodem („Kod”).

b. zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu (dalej „Regulaminu”),

c. posiadanie wyłączonej blokady plików cookie na urządzeniu końcowym, za pomocą którego Użytkownik łączy się ze stroną internetową, o której mowa w pkt. 5, oraz

d. zamówienie zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas oznaczony dla klienta indywidualnego, zgodnie z regulaminem danej oferty oraz Regulaminem zakupów w Sklepie internetowym Orange (dalej „Zawarcie umowy ”).

5. W celu skorzystania z Promocji należy wejść na stronę https://oferty.orange.pl/groupon.html i wpisać otrzymany Kod kuponu.

6. Przez przesłanie Kodu zgodnie z pkt. 5 powyżej Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.

7. W następstwie przesłania poprawnego Kodu zgodnie z pkt. 5, w urządzeniu końcowym Użytkownika zostanie umieszczony plik cookie służący do rozpoznawania przez PTK Centertel w trakcie trwania danej sesji Użytkownika w sklepie internetowym Orange, iż Użytkownik jest uprawniony do Rabatu.

8. Użytkownik korzystający z urządzenia końcowego, na którym umieszczono plik cookie zgodnie z pkt. 7 powyżej, podczas połączenia ze strona sklepu internetowego Orange będzie mógł dokonać zamówienia Zawarcia umowy wraz z wykorzystaniem przyznanego rabatu na telefon.

9. Rabat udzielany jest na kwotę abonamentu. Abonent otrzymuje Rabat 20% na abonament w ofertach Orange - Smart Plan Multi, Smart Plan Halo, Smart Plan Mix. Szczegóły oferty promocyjnej zamieszczone są na stronie https://www.sklep.orange.pl .

10. Kod jest ważny do momentu złożenia pierwszego zamówienia.

11. Plik cookie, o którym mowa w pkt. 7, pozostaje ważny do czasu złożenia pierwszego zamówienia Zawarcia umowy. Organizator informuje, że w przypadku korzystania z urządzeń końcowych, do których dostęp ma więcej niż jeden użytkownik, Użytkownik w razie zakończeniu połączenia ze Sklepem internetowym Orange bez złożenia zamówienia, może usunąć pliki cookie umieszczone wskutek przesłania Kodu i następnie ponownie wpisać ten sam Kod przy ponownym połączeniu się ze strona https://www.orange.pl/portal/map/map/coupon_promotions. W przeciwnym wypadku Rabat może wykorzystać inny użytkownik urządzenia końcowego, na którym umieszczony jest plik cookie. Organizator nie odpowiada wobec Użytkownika za skorzystanie z Rabatu przez innego użytkownika urządzenia końcowego w sposób określony w niniejszym punkcie.

12. Wysokość Rabatu nie zmienia wysokości ulgi udzielonej przez PTK Centertel Użytkownikowi i nie wpływa na wysokość kar umownych w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika z jego winy umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed upływem okresu, na który została zawarta.

13. Do procedury składania i realizowania zamówień w Sklepie internetowym Orange stosuje się Regulamin zakupów w Sklepie internetowym Orange.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszało praw nabytych przed wprowadzeniem zmian.

15. Organizator nie odpowiada za rozporządzanie kodem przez Klienta indywidualnego.

16. Zabroniona jest dalsza odsprzedaż kuponu.

17. Promocja trwa do 30.09.2013 lub do wyczerpania zapasów.

Co należy zrobić

W celu otrzymania kuponu rabatowego należy wysłać emaila na adres konkurs@videotesty.pl z prośbą o podesłanie unikalnego kodu.
Uwaga!
Tylko pierwsze 10 osób otrzyma kod. Liczy się kolejność nadesłanych zgłoszeń.
Jedno zgłoszenie = jeden kod rabatowy.
Zapraszamy


blog comments powered by Disqus
Promocja tylko dla naszych użytkowników - Orange 20% off