PODPOWIEDZI:
VideoTesty.pl

Przeglądając zawartość serwisu www.VideoTesty.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie. Firma prowadząca serwis VideoTesty.pl - North Star Marcin Czajkowski szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególna troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich.
Informujemy, że w związku z rozpoczęciem stosowania począwszy od 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO), jako wydawca, który przetwarza dane osobowe, dostosowaliśmy się do regulacji tego aktu prawnego.

Jednocześnie informujemy, że przestrzeganie przepisów wyżej wymienionego Rozporządzenia jest również warunkiem koniecznym, który umożliwi dalszą współpracę z North Star Marcin Czajkowski.

Począwszy od 25 maja 2018 roku wszystkie działania przeprowadzane przez VideoTesty.pl na danych osobowych są zgodne z wymogami stawianymi przez Rozporządzenie.

Administrator danych osobowych na VideoTesty.pl

Administratorem danych osobowych dla serwisu VideoTesty.pl jest: North Star Czajkowski Marcin ul. Pawłowa 13/13, 53-604 Wrocław

Bezpośredni kontakt z wyznaczonym przez nas inspektorem danych osobowych poprzez email: redakacja@videotesty.pl

North Star Czajkowski Marcin jako właściciel www.VideoTesty.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W przypadku wprowadzania zmian w Polityce Prywatności nie mają one wpływu na podstawową zasadę: nie sprzedajmy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników www.VideoTesty.pl.

Zbieranie danych osobowych

North Star Czajkowski Marcin jako VideoTesty.pl zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Dane osobowe

 1. W części serwisu www.VideoTesty.pl wymagana jest rejestracja. Użytkownik może dokonać pełnej rejestracji, która umożliwia dokonywanie zakupów ofert promocyjnych lub rejestracji skróconej umożliwiającej dodawanie własnych treści w obrębie serwisu. W pełnym formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mailowy, a także login i hasło, niezbędne do składania zamówień na www.VideoTesty.pl.
 2. W formularzu należy też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji o nowościach na serwisie, a także - zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych - wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów North Star Sp. z o.o.. Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe użytkowników mogą być zbierane przy okazji świadczenia innych usług lub organizowania konkursów na www.VideoTesty.pl.
  Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez North Star Sp. z o.o. jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane przy okazji wysyłania np. komentarzy do materiałów zamieszczonych na serwisie są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

Usunięcie konta Użytkownika

Każdy z użytkowników, który założył konto w serwisie, może w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. W tym celu prosimy o wysłanie takiej prośby na adres redakcja@videotesty.pl. Konto zostanie skasowane w czasie niezbędnym do dokonania tej czynności. Wszystkie dane zostaną skasowane, zostanie również usunięty e-mail z bazy danych.
Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe, klient będzie musiał ponownie je założyć i wprowadzić wszystkie dane.

Komentarze

Komentarze oraz opinie umieszczane przez Użytkowników pod materiałami zamieszczonymi w serwisie www.VideoTesty.pl stają się własnością firmy North Star Sp. z o.o. i mogą zostać użyte w takiej formie lub skróconej do promocji serwisu lub produktów w nim się znajdujących.
Komentarze takie oczywiście nigdy nie będą podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę. Zobowiązujemy się również nie przeinaczać komentarzy i nie stosować ich w innym kontekście lub do promocji innego produktu lub materiału niż było to intencją autora.
Opinie wyrażone w komentarzach nadal pozostają opiniami Użytkowników, a nie pracowników firmy North Star Sp. z o.o..

Polityka cookies

 1. North Star Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 1/1 udostępniając treści w ramach niniejszego portalu ("Portal") stosuje pliki cookies tj. pliki stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Aby uzyskać więcej informacji na temat dezaktywacji cookies w swojej przeglądarce odwiedź poniższe strony:

 - Mozilla Firefox:   https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 - Internet Explorer:   https://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 - Google Chrome:   https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582
 - Opera:   https://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
 - Safari:   https://www.apple.com/support/safari/

Szyfrowanie - gwarancja bezpieczeństwa

Serwis www.VideoTesty.pl zbudowany jest w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie na wzór najlepszych rozwiązań sprawdzonych na świecie. Przy zakupie naszych ofert specjalnych, płatność odbywa się za pośrednictwem serwisu Płatności.pl, który wykorzystuje bezpieczne mechanizmy ochrony przekazywania danych (danych osobowych i danych o karcie kredytowej.
Twoje osobiste dane są przez nas jedynie przechowywane i równocześnie chronione przed dostępem osób trzecich. Przechowywanie danych ma na celu ułatwić naszym Klientom każdorazowe składanie zamówienia w naszym serwisie.