PODPOWIEDZI:

Przeglądając zawartość serwisu VideoTesty.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie. Firma prowadząca serwis VideoTesty.pl - North Star Marcin Czajkowski szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególna troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich.
Informujemy, że w związku z rozpoczęciem stosowania począwszy od 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO), jako wydawca, który przetwarza dane osobowe, dostosowaliśmy się do regulacji tego aktu prawnego.

Jednocześnie informujemy, że przestrzeganie przepisów wyżej wymienionego Rozporządzenia jest również warunkiem koniecznym, który umożliwi dalszą współpracę z North Star Marcin Czajkowski.

Począwszy od 25 maja 2018 roku wszystkie działania przeprowadzane przez VideoTesty.pl na danych osobowych są zgodne z wymogami stawianymi przez Rozporządzenie.

Administrator danych osobowych na VideoTesty.pl

Administratorem danych osobowych dla serwisu VideoTesty.pl jest: North Star Czajkowski Marcin ul. Pawłowa 13/13, 53-604 Wrocław

Bezpośredni kontakt z wyznaczonym przez nas inspektorem danych osobowych poprzez email: redakcja@videotesty.pl

North Star Czajkowski Marcin jako właściciel VideoTesty.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W przypadku wprowadzania zmian w Polityce Prywatności nie mają one wpływu na podstawową zasadę: nie sprzedajmy osobom trzecim danych użytkowników VideoTesty.pl. VideoTesty.pl współpracuje z Partnerami w celu wyświetlanie i dostosowywanie reklam, które widzisz na naszych stronach. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej w polityce prywatności.

Zbieranie danych osobowych

North Star Czajkowski Marcin jako VideoTesty.pl zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez VideoTesty.pl, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Partnerów.

Dane osobowe

 1. W części serwisu VideoTesty.pl wymagana jest rejestracja. Użytkownik może dokonać rejestracji, która umożliwia np. pobranie instrukcji obsługi lub dodawanie własnych treści w obrębie serwisu. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobowe, takie jak: login, hasło, oraz adres e-mailowy, na który zostanie przesłany link aktywacyjny. Po rejestracji w profilu można uzupełnić dodatkowe dane takie jak: imię, nazwisko.
 2. W formularzu należy też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji o nowościach na serwisie (Newsletter), a także - zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych - wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów North Star Marcin Czajkowski oraz potwierdzić akceptację Regulaminu Konta Użytkownika Portalu VideoTesty.pl i Politykę Prywatności. Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe użytkowników mogą być zbierane przy okazji świadczenia innych usług lub organizowania konkursów na VideoTesty.pl.

Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez North Star Marcin Czajkowski jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby:

 • utrzymać sesję Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • zapewnić większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,
 • pokazywać reklamy dopasowane do potrzeb i zainteresowań.

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Na większości stron internetowych dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych parterów.

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności.

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Zaznaczając checkbox "zgadzam się" zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania z usług VideoTesty.pl: stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas i naszych Partnerów, w celach marketingowych (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych) przez VideoTesty.pl oraz Partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.

Edycję zgód możesz dokonać na dwa sposoby:

 1. Samodzielnie logując się na swój profil na VideoTesty.pl: https://www.videotesty.pl/accounts/profile/edit/
 2. Kontaktując się z naszym inspektorem danych osobowych poprzez email: redakcja@videotesty.pl

Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności

Serwis VideoTesty.pl (dalej zwany Serwis) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz bezpieczeństwa przetwarzania i wykorzystywania ich danych osobowych osób rejestrujących się w Serwisie (dalej zwanych Użytkownikami).

Gromadzenie danych osobowych

Dane Użytkowników Serwisu zawarte w profilu jak również inne dane zgromadzone automatycznie przetwarzane są z zachowaniem wymogów ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Użytkownikowi, który wypełnił profil, przysługuje prawo wglądu do dotyczących jego danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest North Star Czajkowski Marcin.
 2. Dane Użytkowników Serwisu zawarte w profilu przetwarzane będą przez Serwis wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w profilu.
 3. Dane Użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane, za ich zgodą, w prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej.
 4. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać newslettera na podany w czasie procesu rejestracji adres e-mail, może wysłać na wiadomość o temacie "Nie chcę otrzymywać newslettera" na adres redakcja@videotesty.pl.

Przekazywanie informacji o Użytkownikach Serwisu

 1. Serwis nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych Użytkownika innym osobom lub instytucjom bez zgody Użytkownika.
 2. Przetwarzane przez Serwis dane Użytkownika mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane przy okazji wysyłania np. komentarzy do materiałów zamieszczonych na serwisie są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

Usunięcie konta Użytkownika

Każdy z użytkowników, który założył konto w serwisie, może w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. W tym celu prosimy o wysłanie takiej prośby na adres redakcja@videotesty.pl. Konto zostanie skasowane w czasie niezbędnym do dokonania tej czynności. Wszystkie dane zostaną skasowane, zostanie również usunięty e-mail z bazy danych.
Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe, klient będzie musiał ponownie je założyć i wprowadzić wszystkie dane.

Komentarze

Komentarze oraz opinie umieszczane przez Użytkowników pod materiałami zamieszczonymi w serwisie VideoTesty.pl stają się własnością firmy North Star Marcin Czajkowski i mogą zostać użyte w takiej formie lub skróconej do promocji serwisu lub produktów w nim się znajdujących.
Komentarze takie oczywiście nigdy nie będą podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę. Zobowiązujemy się również nie przeinaczać komentarzy i nie stosować ich w innym kontekście lub do promocji innego produktu lub materiału niż było to intencją autora.
Opinie wyrażone w komentarzach nadal pozostają opiniami Użytkowników, a nie pracowników firmy North Star Marcin Czajkowski. W celu dodania Komentarza, należy zalogować się do aplikacji disqus.com.

Polityka cookies

 1. North Star Marcin Czajkowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pawłowa 13/13 udostępniając treści w ramach niniejszego portalu ("Portal") stosuje pliki cookies tj. pliki stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Aby uzyskać więcej informacji na temat dezaktywacji cookies w swojej przeglądarce odwiedź poniższe strony:


- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl

- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582

- Opera: https://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

- Safari: https://www.apple.com/support/safari/