PODPOWIEDZI:

10 rzeczy do zrobienia po zainstalowaniu systemu Linux - Ubuntu 14.10

10 rzeczy do zrobienia po zainstalowaniu systemu Linux - Ubuntu 14.10

Masz Ubuntu i nie wiesz co dalej zrobić by działał prawidłowo? Przedstawimy 10 najważniejszych programów do zainstalowania na nowym systemie Ubuntu 14.10.

1. Włączenie partnerskich repozytoriów

Repozytoria partnerskie są kolejnym źródłem oprogramowania, ale dla tych z restrykcyjnymi licencjami, takie jak Flash i Skype. Są to oficjalne transakcje repo, które są już dodane, ale wyłączone w Ubuntu. Polecane jest włączenie ich.

*Kliknij zdjęcie aby je powięszyć.

10 Rzeczy Do Zrobienia Po Zainstalowaniu Windows 8.1

2. Pobranie oraz instalacja GetDeb, PlayDeb

Zarówno GetDeb i PlayDeb są to repozytoria, źródła aktualizacji dla rzeczywistego oprogramowania. Są one przydatne dla uzyskania wersji nowszej, niż te, które są wysyłane w oficjalnych repozytoriach Ubuntu. Mogą one również zawierać mniej popularne oprogramowanie, które nie jest wymienione w oficjalnym repo.

echo "Downloading GetDeb and PlayDeb" && wget https://archive.getdeb.net/install_deb/getdeb-repository_0.1-1~getdeb1_all.deb https://archive.getdeb.net/install_deb/playdeb_0.3-1~getdeb1_all.deb &&

echo "Installing GetDeb" && sudo dpkg -i getdeb-repository_0.1-1~getdeb1_all.deb &&

echo "Installing PlayDeb" && sudo dpkg -i playdeb_0.3-1~getdeb1_all.deb &&

echo "Deleting Downloads" && rm -f getdeb-repository_0.1-1~getdeb1_all.deb && rm -f playdeb_0.3-1~getdeb1_all.deb

3. Dodanie personalnych paczek archiwalnych

Osobiste archiwum pakietów lub PPA, są jeszcze innymi źródłami aktualizacji i nowego, ekscytującego oprogramowania. Są to jedne z najbardziej popularnych, przydatnych i wiarygodnych źródeł jakiegoś standardowego oprogramowania i kilka innych rzeczy,które będziemy instalować później.

VLC

sudo add-apt-repository -y ppa:videolan/stable-daily

GNOME

sudo add-apt-repository -y ppa:gnome3-team/gnome3

Java

sudo add-apt-repository -y ppa:webupd8team/java

4. Sprawdzenie odstępnych aktualizacji

Po dodaniu tych wszystkich źródeł należy sprawdzić czy nie ma nowych aktualizacji.

sudo apt-get update

5. Update paczek

Teraz, kiedy po zakończeniu pobierania aktualizacji to jest czas, aby uaktualnić, co już masz.

sudo apt-get upgrade

6. "Major" update

Niektóre aktualizacje są ważniejsze . To polecenie pomoże w ich aktualizacji.

sudo apt-get dist-upgrade

7. Instalacja essentials

Teraz mamy zamiar zainstalować wszystkie rzeczy, co przeciętny użytkownik będzie musiał mięć aby nie było problemów z: odtwarzaniem muzyki lub wideo, filmów DVD, YouTube lub wydobywania archiwów.

sudo apt-get install build-essentials

8. Instalacja sterownika karty graficznej

Nvidia

$ sudo apt-get install nvidia-current $ sudo apt-get install bumblebee

*Kliknij w zdjęcie aby powiększyć obraz.

Radeon

$ sudo apt-get install fglrx fglrx-amdcccle

Po zainstalowaniu sterowników, trzeba będzie ponownie uruchomić komputer w celu rozpoczęcia korzystania z nich.

9. Instalacja Google Chrome

Google Chrome jest nie tylko jednym z najbardziej popularnych, najszybszych i najbardziej niezawodnych przeglądarek dostępnych, ale także wstępnie pakowany z całkowicie poprawioną wersją programu Adobe Flash.

if [[ $(getconf LONG_BIT) = "64" ]]
then
echo "64bit Detected" &&
echo "Installing Google Chrome" &&
wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb &&
sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb &&
rm -f google-chrome-stable_current_amd64.deb
else
echo "32bit Detected" &&
echo "Installing Google Chrome" &&
wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_i386.deb &&
sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_i386.deb &&
rm -f google-chrome-stable_current_i386.deb
fi

10. Wstępne czyszczenie

Teraz nadszedł czas, aby posprzątać, a pierwsze polecenie tutaj dba o wszystko. Po drugie, musimy pozbyć się wszelkich dawnych zależności, a następnie usunąć wszystkie pakiety które mamy pobrane i zainstalowane, ponieważ prawdopodobnie nie będzie korzystać z nich, znowu.

echo "Cleaning Up" &&
sudo apt-get -f install &&
sudo apt-get autoremove &&
sudo apt-get -y autoclean &&
sudo apt-get -y clean

blog comments powered by Disqus
10 rzeczy do zrobienia po zainstalowaniu systemu Linux - Ubuntu 14.10