PODPOWIEDZI:

PORADA: Używanie narzędzia Scout na Flickr

PORADA: Używanie narzędzia Scout na Flickr

Wgrywamy do serwisu coraz więcej zdjęć, ale nie wiemy, czy któreś z nich pojawiły się w galerii nas interesujących. Na szczęście istnieje narzędzie Scout (znajdziemy je na stronie http://bighugelabs.com flickr/scout.php), przy pomocy którego możemy sprawdzić, czy nasze zdjęcia umieszczono w galerii Flickr Explorer.


FLKR3

Rozwiązanie

Na stronie odnajdujemy odnośnik Link your Flickr account i podajemy swoje dane z serwisu Flickr (jeśli wcześniej się zalogowaliśmy nie będzie to konieczne). Narzędzie wyświetli wszystkie nasze zdjęcia, które wyświetlane są we Flickr Explorer.

Po wybraniu polecenia Include dropped, otrzymamy informacje o wszystkich naszych zdjęciach, które obecne były choć przez chwilę w galerii.

Scout pozwala też na przeglądanie zdjęć innych użytkowników. W tym celu klikamy Random (aby wyświetlić losową galerię) lub Choose a different user (wpisując nazwę wybranego użytkownika). Narzędzie podaje pozycję zdjęcia, a także datę jego dodania. Po kliknięciu na fotografię zostaniemy przekierowani na stronę Flickr.

Autor porady: Tomasz Jabłoński

blog comments powered by Disqus
PORADA: Używanie narzędzia Scout na Flickr