PODPOWIEDZI:
VideoTesty.pl
Tablety do 1000 zł |TOP 5|

Europejskie Regionalne Forum Rozwoju w Warszawie

Europejskie Regionalne Forum Rozwoju w Warszawie

Podczas trwającego w dniach 7 - 9 maja w Warszawie Europejskiego Regionalnego Forum Rozwoju przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministrowie i prezesi organów regulacyjnych z państw Europy i Wspólnoty Niepodległych Państw, oraz przedstawiciele sektora telekomunikacyjnego debatować będą na temat konsekwencji zwolnienia się częstotliwości dotychczas wykorzystywanych przez telewizję analogową, czyli z tzw. dywidendy cyfrowej. Forum, którego partnerem jest Huawei, organizowane jest przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Uczestnicy Forum będą poszukiwali najkorzystniejszych rozwiązań wykorzystania częstotliwości pochodzących z dywidendy cyfrowej, w tym tzw. pasma 800 MHz. Forum towarzyszyć będą także warsztaty ITU „Przejście na cyfrowe nadawanie telewizji naziemnej, przygraniczna koordynacja widma radiowego i dywidenda cyfrowa”, które dotyczyć będą kwestii technicznych związanych z wdrażaniem dywidendy, w tym kompatybilności systemów oraz wpływu na wdrażanie telewizji cyfrowej. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie organizowane w Europie.

huawei

Huawei od lat angażuje się w działalność ITU. Udział w Forum jest dla firmy okazją, by podzielić się z przedstawicielami sektora telekomunikacyjnego szerokim doświadczeniem we wdrażaniu zaawansowanej infrastruktury radiowej, w tym LTE oraz dotychczasowymi analizami związanymi ze skutkami wprowadzania innowacji dla usług szerokopasmowych.

"Huawei jest zaszczycone mając możliwość uczestniczenia w tak ważnym wydarzeniu. Mamy nadzieję, iż nasze wieloletnie doświadczenie wniesie istotny wkład w dialog, który połączy perspektywę teoretyków oraz praktyków w czasie spotkania. Nowy standard pozwoli na zwiększenie możliwości zarówno operatorów, jak i użytkowników końcowych - podniesie społeczne oraz gospodarcze korzyści związane z rozwojem nowoczesnego społeczeństwa cyfrowego." - podkreśla Philip Gan, Dyrektor Generalny Huawei Polska.

blog comments powered by Disqus
Europejskie Regionalne Forum Rozwoju w Warszawie
Autor: Łukasz