PODPOWIEDZI:

IBM - komputer jak ludzki mózg

IBM - komputer jak ludzki mózg

IBM ogłosił znaczne postępy w procesie tworzenia systemu komputerowego, który naśladuje procesy mózgu odpowiedzialne za czucie, percepcję, działanie, wzajemne oddziaływanie i poznanie oraz równocześnie dorównujący niskiemu zużyciu energii i małym rozmiarom ludzkiego mózgu.


Kognitywny system komputerowy, nad którym pracuje dział IBM Research, osiągnął wyraźne postępy w zakresie symulacji kory mózgowej na dużą skalę jak również nowego algorytmu, który syntetyzuje dane neurologiczne. Są to dwa kamienie milowe na drodze do zbudowania kognitywnego procesora komputerowego.


IBM brain 3


BlueMatter, nowy algorytm stworzony we współpracy z Uniwersytetem Stanford, wykorzystuje architekturę superkomputerową IBM BlueGene, aby nieinwazyjnie zmierzyć oraz oznaczyć połączenia pomiędzy ośrodkami korowymi i podkorowymi w ludzkim mózgu wykorzystując obrazowanie dyfuzyjne rezonansu magnetycznego. Oznaczenie schematu połączeń elektrycznych mózgu jest kluczowe dla poznania jego rozległej sieci komunikacyjnej oraz zrozumienia jak przedstawia i przetwarza informacje.

Naukowcy z IBM Research w Almaden we współpracy z pracownikami Lawrence Berkeley National Lab, przeprowadzili pierwszą symulację kory mózgu w czasie rzeczywistym, która przewyższa skalę symulacji kory mózgowej kota i zawiera 1 miliard aktywnych neuronów oraz 10 miliardów pojedynczych uczących się synaps.

Te udoskonalenia zapewnią unikalny warsztat pracy dla zbadania obliczeniowych zasobów mózgu oraz posuną pracę zespołu w kierunku osiągnięcia celu, jakim jest zbudowanie zwartego, potrzebującego niewiele mocy modelu synaptycznego wykorzystującego nanotechnologię oraz postępy w pamięci zmiennofazowej i magnetyczne złącza tunelowe.


ibm brain 2


Praca zespołu ma za zadanie przełamać szablon tradycyjnej informatyki aby spełnić wymogi systemowe korzystającego z najnowszych narzędzi oraz oplecionego siecią połączeń świata jutra.

ibm research


"Celem programu jest stworzenie nowej klasy układów elektronicznych, które będą w stanie zrozumieć, zaadaptować i odpowiadać na informacje ze środowiska w sposób przekraczający możliwości tradycyjnego przetwarzania danych, łącznie z wykorzystaniem całkowicie odmiennych zdolności mózgu biologicznego" twierdzi menedżer programu Todd Hylton.

blog comments powered by Disqus
IBM - komputer jak ludzki mózg