PODPOWIEDZI:
VideoTesty.pl
Test i recenzja Motorola One - Średni czysty Android

Emporia analizuje preferencje europejskich konsumentów

Emporia analizuje preferencje europejskich konsumentów

Emporia Telecom przeprowadziła badania konsumenckie w kilku krajach Europy, w celu jak najlepszego określenia potrzeb grupy docelowej. Wyniki obrazują to czego seniorzy oczekują od telefonów komórkowych i jak z nich korzystają. Otrzymane rezultaty potwierdziły także słuszność decyzji podejmowanych przez firmę w kierunku uproszczenia komunikacji.

Badanie potwierdziło, że seniorzy oczekują od telefonów prostej obsługi i posiadania wyłącznie podstawowych funkcji, ponieważ bardziej zaawansowanych nie używają.

71 % spośród badanych osób w Niemczech powyżej 65 roku życia przyznało, że telefony komórkowe mają zbyt wiele niepotrzebnych funkcji. 81 % Hiszpanów mówi, że telefony są zbyt skomplikowane.

Wyniki otrzymane we Francji pokazują preferencje dotyczące korzystania z telefonów komórkowych. Większość respondentów używa telefonu do rozmów (84%). 20% respondentów wysyła SMSy. Inne funkcje są daleko w tyle. Do robienia zdjęć telefonem przyznało się tylko 13 % użytkowników, a do korzystania z internetu tylko 5%.

Podobne wyniki zostały uzyskane w Belgi. Na pytanie czy ekran dotykowy jest ważną funkcjonalnością, aż 90% Belgów odpowiedziało przecząco.

Innym ważnym aspektem dla seniorów korzystających z telefonów są ich bliscy. Niejednokrotnie to dzieci stoją za kupnem urządzeń. Beneficjentami takiej inwestycji są obydwie strony, bo gwarantuje ona stały kontakt z członkami rodziny.

90% spośród badanych osób we Francji powyżej 65 roku życia potwierdza, że ich krewni czują się lepiej kiedy wiedzą że mogą się z nimi skontaktować telefonicznie. Wśród austriackich respondentów, tylko 55% przyznało, że samodzielnie kupili swój telefon komórkowy. 70% pozostałej grupy (tej, która nie dokonała zakupu osobiście) dostało telefon właśnie od dzieci. We Włoszech odsetek ten wyniósł aż 89%.

Badania przeprowadzono na reprezentatywnej dla każdego państwa grupie respondentów powyżej 30 roku życia.

Emporia Telecom stara się dostrzegać potrzeby konsumentów oraz reagować na ewentualne ich zmiany możliwie najszybciej. Dokładne monitorowanie zmian na rynku oraz stały dialog z grupą docelową są wpisane w strategię działania firmy.

blog comments powered by Disqus
Emporia analizuje preferencje europejskich konsumentów