PODPOWIEDZI:

Koniec patostreamów - Podpisano deklarację mającą chronić dzieci w internecie

Koniec patostreamów - Podpisano deklarację mającą chronić dzieci w internecie

Z incjatywy ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego podpisano „Deklarację współpracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie”. Jej sygnatariuszami są Rzecznik Praw Dziecka, przedstawiciele instytucji państwowych, mediów, operatorów komunikacyjnych oraz portali internetowych.

Deklaracja jest jednym z elementów kampanii Ministerstwa Cyfryzacji „Nie zagub dziecka w sieci”. Celem tego przedsięwzięcia oprócz ochrony dzieci przed cyberprzemocą jest podnoszenie poziomu świadomości rodziców na temat zagrożeń czyhających na ich pociechy w internecie.

Niepokojące dane

Negatywne zjawiska ze szkół przenoszone są do internetu. Przemoc rówieśnicza nie kończy się po wyjściu dzieci ze szkoły, ona trwa 24 godziny na dobę. Większość rodziców nie zdaje sobie sprawy z tego problemu. Według badań Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) 84% dorosłych uważa, że ich dzieci nigdy nie były ofiarami agresji słownej w sieci.

Badanie przeprowadzone w czerwcu 2019 r. przez Dział Badań Rynku i Opinii Thinkstat NASK PIB wykazało, że:

 • 48,4% dzieci zadeklarowało, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy natrafiło na tzw. patostream
 • Najczęściej kontakt z patostreamerami mieli nastolatkowie - 1 raz w tygodniu, reszta badanych od 2 do 3 razy w miesiącu
 • Najczęstsze miejsca, w których respondenci trafiali na patostreamy to serwisy z materiałami wideo (56.4%), artykuły na portalach internetowych (32,2%), posty znajomych na portalach społecznościowych (24,8%) oraz ustny przekaz od innych osób (21,1%)
 • Na pytanie, czy patostreamy łatwo znaleźć w Internecie twierdząco odpowiedziało 69,3 % rodziców i 89 % nastolatków
 • Za blokowaniem i usuwaniem patostreamów z siec opowiedziało się 89,9% rodziców i 84,4% nastolatków.

Współpraca na różnych płaszczyznach

Ochrona dzieci i młodzieży będzie polegać na podjęciu wspólnych działań gwarantujących ochronę przed szkodliwymi treściami w następujących obszarach:

 • Prawnym - stworzenie odpowiednich rozwiązań w polskim prawie uniemożliwiających czerpania korzyści finansowych z cyberprzemocy oraz rozpowszechniania szkodliwych treści dla dzieci i młodzieży.
 • Organizacyjnym – wdrożenie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w korzystaniu z Internetu dla dzieci i młodzieży.
 • Technicznym – poprawa wymiany informacji pomiędzy dostawcami usług internetowych a instytucjami zaangażowanym w przeciwdziałanie i zwalczanie nielegalnych treści w sieci. Wypracowanie skutecznych narzędzi pozwalających na natychmiastowe powiadamianie odpowiednich organów o treściach łamiących prawo.

deklaracja współpracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie

Deklarację podpisali:

 1. Marek Zagórski - minister cyfryzacji
 2. Mikołaj Pawlak - Rzecznik Praw Dziecka
 3. Insp. Sławomir Szumilas – zastępca dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością, Komenda Główna Policji
 4. Bartłomiej Klinger - zastępca dyrektora ds. projektów administracyjno-edukacyjnych, NASK
 5. Paweł Czuryło – zastępca redaktora naczelnego, Interia
 6. Witold Drożdż - członek zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych, Orange
 7. Jean Marc Harion – prezes zarządu, P4 Polska
 8. Bogna Janke, Salon24
 9. Aneta Jaskólska – członek zarządu, Polkomtel
 10. Michał Karnowski – członek zarządu, Grupa Medialna Fratria
 11. Andrzej Kozłowski – Cyberdefence24
 12. Dorota Kuprianowicz-Legutko – członek zarządu, T-Mobile Polska S.A.
 13. Ewa Lampart – dyrektor generalna Grupy Super Express, Grupa ZPR Media
 14. Piotr Marczuk – dyrektor ds. polityki korporacyjnej, Microsoft
 15. Marzena Paczuska – Tętnik – członek zarządu, TVP S.A.
 16. Joanna Pawlak – prezes zarządu. Wirtualna Polska Media S.A.
 17. Michał Szułdrzyński – zastępca redaktora naczelnego, Rzeczpospolita
 18. Marek Tejchman – zastępca redaktora naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

Źródło: www.polskieradio24.pl

Zobacz też:

blog comments powered by Disqus
Koniec patostreamów - Podpisano deklarację mającą chronić dzieci w internecie