PODPOWIEDZI:

Amazon walczy z koronawirusem - Zadeklarował 20 milionów dolarów!

Amazon walczy z koronawirusem - Zadeklarował 20 milionów dolarów!

Amazon walczy z koronawirusem. AWS, czyli Amazon Web Services, zadeklarowało 20 milionów dolarów na rzecz współpracujących z nimi klientów, którzy pracują nad rozwiązaniami problemu wirusa i sposobami testów na chorobę COVID-19. Akcję nazwano AWS Diagnostic Development Initiative.

Inicjatywa AWS ws. rozwoju diagnostyki to program wspierający tych, którzy prowadzą działania mające na celu wykrystalizowanie szybszych badań i rozwiązań pozwalających na lepszą współpracę pomiędzy organizacjami. Wspólnym celem jest to, aby jak najbardziej skrócić okres pandemii. Jak deklaruje Amazon, chodzi też o stworzenie diagnostyki mogącej zapobiec przyszłym epidemiom.

- Zdajemy sobie sprawę z tego w jaki sposób COVID-19 wpływa na rodziny, przedsiębiorstwa i społeczności. To jest globalne zagrożenie dla zdrowia, które może zostać rozwiązane tylko przez rządy, spółki, akademię i jednostki współpracujące nad tym, aby lepiej zrozumieć wirusa i znaleźć na niego lek - pisze Teresa Carlson na blogu About Amazon.

Fundusz będzie rozdysponowywany poprzez kombinację wewnętrznych kredytów AWS i wsparcia technicznego, które pozwoli klientom w pełni wykorzystać możliwości infrastruktury sieciowej.

Przez klientów Amazon rozumie tutaj placówki badawcze i prywatne jednostki, które korzystają z AWS, aby pracować nad mobilnymi (dostępnymi w domu lub w klinice) sposobami diagnozy na COVID-19 i w przyszłości też inne choroby wirusowe.

Na początku Amazon będzie współpracował z 35 podmiotami - światowymi placówkami badawczymi, startupami i przesiębiorstwami. Jednostki, które są zainteresowane takim rodzajem wsparcia, zachęcane są do sprawdzenia strony głównej AWS Diagnostic Development Initiative.

Najważniejsze informacje związane z koronawirusem znajdziesz na stronach https://www.who.int/health-topics/coronavirus i https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Warto sprawdzić:

Źródło: About Amazon.

blog comments powered by Disqus
Amazon walczy z koronawirusem - Zadeklarował 20 milionów dolarów!